Sektor publiczny - zamówienia publiczne (przetargi)

Ecodom Sp. z o.o. od lat realizuje kontrakty zamówień publicznych w całej Polsce. Dofinansowanie unijne dają olbrzymie możliwości pozyskania funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.