Rodzaje dolnego źródła - pompy ciepła

Ciepło może być pozyskiwane z dolnego źródła ciepła w następujący sposób:

1. Pionowy wymiennik gruntowy- wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu (ew. podłożu skalnym)

pompy ciepła pionowy wymiennik gruntowy
Zalety:

    Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni

    Otwory w gruncie mają stałą temperaturę w ciągu roku

    Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

    Możliwość zwiększania wydajności systemu


2. Poziomy wymiennik gruntowy-wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę


pompy ciepła poziomy wymiennik guntowy
Zalety:

    Możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki

    Niższy koszt wykonania dolnego źródła

    Efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata

    Opcja klimatyzacji (chłodzenie aktywne)


3. Poziomy wymiennik i wody powierzchniowe-wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w pobliskich zbiornikach wody


pompy ciepła poziomy wymiennik i wody powierzchniowe
Zalety:

    Możliwość darmowego wykorzystania pobliskich zbiorników wody

    Bardzo efektywna wymiana ciepła przez wężownicę

    Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)


4. Woda gruntowa-wykorzystuje energię wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie


pompy ciepła woda gruntowa-wykorzystuje energię wód gruntowyc
Zalety:

    Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni

    Bardzo efektywny odzysk ciepła bezpośrednio z wody

    Stabilna temperatura wód gruntowych

    Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)


5. Powietrze-energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła.

pompy ciepła powietrze-energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza
Zalety:
- Niski koszt inwestycyjny

    Niezależność od powierzchni działki i rodzaju gruntu

    Łatwość montażu