Przydomowe hybrydowe oczyszczalnie ścieków BIOTIC

Przeznaczenie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOTIC przeznaczone są dla odbiorców zamieszkujących nieskanalizowane tereny. Służą one do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych w technologi długotrwałej aktywacji niskoobciążonego osadu czynnego.

 Zalety zastosowania technologi osadu czynnego

  • niskie koszty eksploatacji bez konieczności stosowania preparatów
  • montaż na małej powierzchni
  • bardzo dobre efekty oczyszczania ścieków
  • wysoka bezawaryjność
  • duża tolerancja pracy oczyszczalni na temperaturę
  • redukcja kosztów - wybieranie nadmiernego osadu przynajmniej raz w rokuprzydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTICprzydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTICprzydomowa oczyszczalnia ścieków BIOTIC